ការចាប់យកឱកាសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដើម្បីចែករំលែកពត៌មានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្ពុជាយើងរីករាយនឹងយកពេលវេលានេះពាំនាំយកនូវអត្ថបទ​ល្អៗស្តីពីឱកាសមុខជំនួញក្នុងប្រទេសឡាវរទេសមីយន៉ា់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជា។ អត្ថបទនេះសរសេរ ដោយ​​លោក​ Jay​ Jootar នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន The VC Group។ ការវិភាគនេះរួមមកជាមួយសហគម៍សេដ្ធកិច្ចអាស៊ាន នាពេលខាងមុខដែលត្រូវបាន រំពឹងទុកនូវការបង្កើតឱកាសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៏ ។​ដូចដែលអត្ថបទបានលើកឡើងពី ប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្តោតទៅលើសក្តានុពលរួម (MLC)។ យើងចង់ឱ្យមានការជាប់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយហើយដែលកម្ពុជាធ្លាប់មានការព្រួយបារម្ភកន្លងមក។ អ្នកនិពន្ធមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទ ពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងតំបន់ទាំងនោះដូចដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងរួចមកហើយប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងតំរូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដ៏ជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាការទទាត់លើសេវាទូរស័ព្វនិងការកែលំអលើបណ្តាញសង្គម។ ដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធើណេតគឺជាបញ្ហាជាក់ស្តែងមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សម្រាប់កំណត់ត្រានេះវាជាមូលហេតុដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលធ្វើអោយយើងសំរេច ចិត្តបង្កើតអោយមាន Geek នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយមានគំនិតផ្តួចផ្តើមទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងចំំណាប់ផ្តើមយើងជឿជាក់ថាវាជាតំរូវការនាពេល បច្ចុប្បន្ននិងជាចំណែកមួយធ្វើឱ្យមានរីកចំរើនទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

Sources