ការត្រួតពិនិត្យទូរស័ព្ទដៃ : YotaPhone 2 ជាទូរស័ព្ទដែលមានមុខ 2

នេះជាលើកដំបូងនៃប្រភេទរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោក មុខងារអេក្រង់ពីររបស់ YotaPhone 2 គឺមិនដូចគ្នាទៅនិងទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតឡើយ។ ស្មាតហ្វូននេះបានរួមបញ្ចូលគ្នានូវមុខងារទូរស័ព្ទធម្មតារួមជាមួយនឹងអេក្រង់ក្រដាសអេឡិចត្រូនិកមួយដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល។