ស្រោមទូរស័ព្ទដៃ iPhone ប្រចាំខែ: ម៉ូតរដូវរងា Wonderland

ជាមួយនឹងថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែលជិតឈានមកដល់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ យើងនឹងលើកយកស្រោមទូរស័ព្ទដៃ iPhone ម៉ូតរដូវរងារដ៏គួរជាទីពេញចិត្តរបស់យើងមកបង្ហាញជូន។ ជំនួសអោយម៉ូតសាន់តាក្លូស / សត្វរមាំងធម្មតា យើងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យនេះជាមួយនិងម៉ូតរដូវរងា Wonderland។