សន្និសិទស្តីអំពីអ៊ីនធឺណេតលើទូរស័ព្ទចល័តលើពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង

ស​ន្និ​សិ​ទស្តីអំពីអ៊ី​ន​ធឺ​ណេតលើទូរស័ព្ទចល័តពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង​ប៉េកាំង​គឺ​ជា​​ព្រឹត្តិការណ៍​ឈានមុខ​គេមួយសម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ចល័តដែលចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ដែល​ផ្ដោត​​សំខាន់​ទៅ​ទីផ្សារ​អាស៊ី​។

ក្នុងនោះអ្នក​ចូលរួមមានដូចជា​ អ្នក​វិនិយោគ​ ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ឧស្សាហ​កម្ម​នានា​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​សន្និសីទ​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ការ​តាំង​ពិ​ពណ៌​ ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​និងការ​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង (​កិច្ចប្រជុំរហ័ស ជួបជុំ​សមាជិក​ បរិភោគអាហារ​ពេល​ល្ងាច …) ។

ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​បាន​នៅ​លើ​ស្ទ្រីម​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម :

http://beijing.thegmic.com/live

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់តំណ​ភ្ជាប់​នៅ​ទី​នេះ ។​