គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Gadgets Cambodia, Tech news Cambodia, Tech news Asia

post-image

សន្និសិទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា

សន្និសិទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តជាលើកតំបូងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា​ខាងមុខនេះ ហើយលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។

post-image

Retrospective: Tech in Asia Singapore 2016

The fifth anniversary of Tech in Asia Singapore was a tech and entrepreneurial storm with talks from industry heavyweights, 200 startups and 4,000 attendees.

post-image

ព្រឹត្តិការណ៍ Women Techmakers និងវគ្គសិក្សា Android Study Jams

ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហ្គូហ្គល រាជធានីភ្នំពេញ (GDG Phnom Penh) នឹងរៀបចំ កម្មវិធីស្រ្តីអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា (WTP) និងវគ្គសិក្សា Android Study Jams នៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាខាងមុខនេះ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ។

back to top BACK TO TOP