របាយការណ៍ស្តីពីវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការ​សិក្សា​ថ្មី​មួយ​ពី​ទីផ្សារការឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្ម​រ​អ​ន្ដ​រ​ជាតិបង្ហាញ​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ទិន្នន័យ​​និងព​ត៌​មានមួយ​ចំនួនដែល​​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី 17 នៅ​ក្នុងការឃ្លាំមើល​ពាណិជ្ជកម្ម​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​ ។

ការ​សិក្សា​នេះ​បាន​អោយដឹង​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជាយើង​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។ ចំនួន​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។

គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ជនបទ​និង​​​​សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុកថា​អាច​រក​បាន​ក្នុង​តម្លៃ​ទាបនៅក្នុង​ប្រទេស​។ ​​ចំនួន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាមានទំនោរដើម្បី​រក្សា​ការ​កើន​ឡើង​កាន់​តែ​ច្រើន​ថែមទៀត ។

សម្រាប់​កំណត់​ត្រានៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះអ្នកចុះ​ឈ្មោះ​​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃមានចំនួន​5លាន​នាក់​​ហើយ​និងចំនួន 3,5 លាន​នាក់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 3G ។