បច្ចេកវិទ្យា

Tech news in Cambodia, technology news cambodia, technology news asia, tech news asia

post-image

សូមណែនាំកម្មវិធីបង់ប្រាក់តាម Apple Pay : សាមញ្ញនិងមានសុវត្ថិភាព

អីលូវជាមួយនិង Apple Pay ​រាល់ការចំនាយលើរបស់របរផ្សេងៗ​នឹងកាន់តែមានភាព​ងាយ​ស្រួល​​។ ​សេវាបង់ប្រាក់តាមរយៈ Apple Pay នឹង​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​របៀប​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ទិញ​ទំនិញរបស់​អ្នក​ជាមួយ​និង​ការបដិវត្តន៍ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​​ទូទាត់ថ្មី​ដោយឥតខ្សែ។

post-image

ការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច : Anonabox រ៉ោតទ័រ

ភាពអនាមិកនៅលើអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយទៅជារឿងដ៏ចំលែកមួយ ហើយការត្រួតពិនិត្យគឺបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន។ មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរៀនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជានឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ ហើយឧបករណ៍ Anonabox នេះហាក់បីដូចជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ជោគជ័យ។

post-image

សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

អង្គការយុវជននិងកុមារដើម្បីសេរីភាព (YCFO) កម្ពុជា នឹងធ្វើសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីទទួលពត៌មាននៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលា នៅ Development Innovations។

post-image

របៀបដើម្បីចាប់ផ្តើម ពង្រីក និងបង្កើត ការលក់របស់អាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា

Development Innovations នឹង​រៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី “របៀប​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​ ពង្រីក និងបង្កើតការលក់​របស់​អាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា” នៅ​ការិយាល័យរបស់​ខ្លួននៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី 22 ខែ​តុលា​ ចាប់ពី​ម៉ោង 5:30 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 7:00 យប់​។

post-image

ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia ហ្សាការតា 2014

(English) The large scale 2-day conference will be held on the 26th and 27th of November at Plaza Bapindo. This year, it boasts many highlights and new activities aimed at helping startups network.

back to top BACK TO TOP