បច្ចេកវិទ្យា

Tech news in Cambodia, technology news cambodia, technology news asia, tech news asia

post-image

KhodeUp: ការសរសេរកូដដោយគ្មានព្រំដែន

តើ KhodeUp បានរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងមក? តើយុទ្ធនាការនៅលើ Indiegogo របស់ពួកគេបានទទួលបានជោគជ័យនិងបានរៀបចំដើម្បីបង្រៀនដល់ក្មេងកំព្រាអំពីបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាពន្លឺអនាគត (FLOW) ដែរឬទេ ? សូមស្វែងយល់នៅទីនេះ!

post-image

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទាំង 4 ដែលផ្តល់នូវភាពរីករាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែល

តើអ្វីជាវិធីល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីប្រមើលមើលពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដល់អំណោយប្រចាំឆ្នាំនេះជាជាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏រីករាយនេះទៅ? នេះគឺជាជំរើសដ៏កំពូលទាំងបួនរបស់យើងសំរាប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលរបស់អ្នកអោយកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន !

post-image

អំណោយបុណ្យណូអែលទាំង 5 សំរាប់អ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យា

តើអ្វីជាអំណោយដ៏កំពូលដែលអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយចង់បាន? យើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីជំរើសទាំង 5 របស់យើង។

post-image

(English) Large E-Commerce Site MAIO Mall Set For 2015 Launch

(English) In order to shape and grow the e-commerce industry in Cambodia, the World Bridge International Group (WIG) will launch MAIO (My All In One) Mall under their recently founded subsidiary – WorldBridgE Commerce Co. Ltd. (WBC).

post-image

គំរូកម្មវិធីវាយតំលៃអំនាន

សូមស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីវាយតម្លៃអំនានដែលជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកកំពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 នេះ នៅឯ Development Innovations។

back to top BACK TO TOP