ពានរង្វាន់ OzAPP : ការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា

ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​កម្មវិធីដ៏​គួរ​ឱ្យ​រំភើប​បំផុត​និង​ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​របស់​តំបន់អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​​គឺ​បានមកដល់ហើយ​ ហើយពានរង្វាន់ OzAPP កំពុង​តែស្វែងរក​កម្មវិធី​​ទូរស័ព្ទ web ឬក៏ cloud app ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ប្រចាំ​តំបន់​នេះ​។