មហោស្រពជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកម្មនៅកម្ពុជា : ការសិក្សាដ៏រីករាយ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើអោយការសិក្សាមានភាពសប្បាយរីករាយ? អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខនេះ មហោស្រពជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកម្មនៅកម្ពុជា (CSEF) គឺពិតជាមានជំនាញទាំងនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី 12 ដល់ 14 ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ 2015 នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP​)​។