កម្មវិធី PassApp Taxi – របៀបដ៏ងាយស្រួលក្នុងការកក់ម៉ូតូកង់បីនៅពេលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

Geeks in Camboida បានជួបជាមួយលោក តុប និមល ជាស្ថាបនិករបស់កម្មវិធី PassApp Taxi ដើម្បីជជែកអំពីរបៀបដែលលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា។