ការត្រូតពិនិត្យទូរស័ព្ទ Oppo Joy Plus

ដោយបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅខែឧសភាឆ្នាំ 2015 លោកអ្នកអាចរកបាននៅក្នុងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃធំៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ Oppo Joy Plus មានលក្ខណៈពិសេសដ៏ធំធេងព្រមទាំងមានទំងន់ស្រាលត្រឹមតែ 125g តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនិងតម្លៃដ៏សមរម្យចំនួន $ 110 ដុល្លារ។