ទូរសព្ទ័ LG G3

បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទ LG G2 បានចេញមកដោយទទួលបាននូវកិត្តិស័ព្ទលើស្លាកយីហោបានទាំងជា ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2013។ ក្រុមហ៊ុន LG នឹងធ្វើការបង្ហាញផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺទូរស័ព្ទ LG G3 ។