គំនិតដែលជំរុញដោយ ហ្វេសប៊ុកហូម

ក្រុម​ហ៊ុន​កូរ៉េ Kakao ដែលត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថាជា កម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ KakaoTalk ទើបតែប្រកាសនូវគំនិត​ថ្មី​មួយ​ដែលដូចទៅនិង Facebook Home ​។ គំនិត​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេអោយ​ឈ្មោះ​ថា ”KakaoHome​”  ដូចជាហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ហូមដែរ វា​​បង្កើត​នៅ​លើស្មាតហ្វូនមួយ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​កាន់​ Kakao ។

អ្នក​អាច​មើល​​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​: