សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគត – ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ISP នៅកម្ពុជា

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងស្រុក (ISP) និងអំពីរបៀបដែលសេវាទាំងនេះត្រូវបានគេផ្តល់ទៅអោយអតិថិជនប្រើប្រាស់ដូចជារូបអ្នក! សិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯអគារផ្កាយរណប NIPTICT នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 6 ខែសីហា ចាប់ពីម៉ោង 5.30ល្ងាច រហូតដល់ម៉ោង 7.00យប់ ។