ស្វែងយល់អំពី “ប្លង់ពី Instagram” កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃថ្មីសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំរូបថត

ប្លង់ពី Instagram គឺជាកម្មវិធីទីពីរផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយបណ្តាញចែករំលែករូបថតតាមអនឡាញដ៏ពេញនិយមជាមួយនឹង Hyperlapse ដែលជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូមួយដែលត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ 2014 ។