ics

post-image

អង្គការ ICS អាស៊ី : ធ្វើអោយមានការ ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការ ICS អាស៊ីជាអ្នកកសាងអាជីវកម្មក្នុងសង្គមបានមកទីនេះ គឺដើម្បីជួយដល់អ្នកច្នៃ ប្រឌិតជាមួយនឹងការជួយបង្ហាត់បង្ហាញនិងផ្តល់មូលនិធិ ពន្យល់ដោយ Nicole Sirivansanti ជាអ្នកតំណាងអង្គការ ICS នៅក្នុងបទសម្ភាសមួយ។

back to top BACK TO TOP