ទូរសព្ទ័ Motorola Moto E XT1022

នៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Motorola បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថ្មីបំផុតរបស់ពួកគេគឺ Moto E XT1022 ។ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថ្មីនេះគឺអាចរកបានក្នុងតំលៃ 129 ដុល្លារអាមេរិក។