កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Rebecca Michael : អំពី Google Street View Angkor

យើង​បាន​សំភាសន៍ជាមួយ​នឹង​លោកស្រី Rebecca Michael ជាស្ត្រី​ដែលនៅ​ពី​ក្រោយទីផ្សារ​​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល Google​ នៅទូទាំង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ និងស្វែងយល់បន្ថែម ទៀតអំពី Google Street View Angkor