ព្រឹត្តិការណ៍ Dart Flight School : Phnom Penh CodeLab

Dart Flight School : Phnom Penh CodeLab គឺជា​ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែល​ផ្តោ​ត​លើរបៀប​​បង្កើនសមត្ថភាពអ្នកអភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធីនៅកម្ពុជា​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​​ជាមួយ ”Dart​”​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅថ្ងៃទី 22 ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ 2014 ចាប់ពីម៉ោង 1:00 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច​នៅ​អង្គការ InSTEDD ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយក្រុមអ្នក អភិវឌ្ឍន៍ហ្គូហ្គលភ្នំពេញ​ ហើយបានផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីក្នុងតំបន់ដើម្បី​រៀន​បន្ថែម​​អំពី​កូដ​ដោយចូលរួម​សកម្មភាព​នាៗនៅក្នុងកម្មវិធី​និង​ធ្វើបទបង្ហាញ​​​កម្មវិធីដែលចេញពី dart ជា​លើក​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​។
តើ Dart ​ជា​អ្វី​?
Dart គឺជា ”ថ្នាក់​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ហើយជា​ឧបករណ៍​តម្រង់​ទិស​ដោយ​មិនចាំបាច់មានទ្រឹស្តី​” ។ វាគឺជាទំរង់​ថ្មី​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​​បង្កើតកម្មវិធី​​នៅលើវេបសាយ ។ Dart ​ជួយ​អ្នក​អោយបង្កើត​កម្មវិធី​នៅលើវេបសាយដ៏​ទំនើប​ជា​មួយ​នឹង​ភាសា​ថ្មី​ core libraries និង​ជា ឧបករណ៍​ដូច​ជា​កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​កញ្ចប់​កម្មវិធី​ ការសរសេរកម្មវិធីដើម្បីចងក្រងជា JavaScript ។ នៅក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​សហគមន៍​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ក៏​បាន​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ Dart Flight School នេះផងដែរ​ ។
ចំនែកឯនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ Dart Flight School ក៏បាន​ស្វាគមន៍​អ្នក​ចូលរួម​​ជាង 50 នាក់​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសិស្សនិស្សិត​ជំនាញពត៌មានវិទ្យាជាច្រើន​មក​ពី​បណ្តា សាកល​វិទ្យា​ល័​យ​នានា​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ អ្នក​ចូល​រួម​ទាំង​អស់​ត្រូវយក​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ម្នាក់មួយហើយទាញ​យក​កម្មវិធី Dart SDK និង​ Dart Editor ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​ … More