មូលហេតុ 5 យ៉ាងដែលធ្វើអោយ ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាទិសដៅថ្មីដ៏គួរអោយទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

កន្លងមកយើងធ្លាប់បានពិភាក្សា​​ពីសក្តា​នុ​ពលនៃ​អាជីវកម្ម​ទាំង​អស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា រួចមកហើយ ហើយការកើន​ឡើង​នៃក្រុមអ្នក​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម​ថ្មី​និង​វិនិយោគិនចូល​មក​ក្នុងប្រទេស គ្រាន់តែជាប្រផ្នូល​មួយ។ ដោយយោងទៅតាមអត្ថបទ​វិភាគ​មួយ​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កាល​ពី​ខែ​មុន​ដោយ​កាសែត​បាងកក​ប៉ុស្តិ៍​ យើង​បានស្រង់យក​មូលហេតុ​កំពូលៗចំនួន​ប្រាំ​​ដែលធ្វើអោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើរ​តួនាទី​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្មី​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ការប​ណ្តា​ក់​ទុន​អាជីវកម្ម​។