ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

Startup Cambodia, Startup Asia, Startup news cambodia, Startup news Asia

post-image

បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Gary Elshaw អំពី GFN Challenge

យើងបានសំភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលមកពីប្រទេសញូវែលសេឡង់ លោក Gary Elshaw ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោងរបស់ GFN នាឆ្នាំនេះនិងចំណាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា !

post-image

ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសហគ្រិននៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍និងច្នៃប្រឌិតសហការជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងធ្វើការណាត់ ជួប​បុគ្គល​ដែល​មានឈ្មោះក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា​ដែលគួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​បន្ត​ស្មារតី​ Startup Weekend ជាមួយនិងអ្នកដឹកនាំក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេ។

post-image

អង្គការ ICS អាស៊ី : ធ្វើអោយមានការ ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការ ICS អាស៊ីជាអ្នកកសាងអាជីវកម្មក្នុងសង្គមបានមកទីនេះ គឺដើម្បីជួយដល់អ្នកច្នៃ ប្រឌិតជាមួយនឹងការជួយបង្ហាត់បង្ហាញនិងផ្តល់មូលនិធិ ពន្យល់ដោយ Nicole Sirivansanti ជាអ្នកតំណាងអង្គការ ICS នៅក្នុងបទសម្ភាសមួយ។

post-image

ព្រឹត្តិការណ៍ Gazaab Interprise – ការប្រកួតបង្កើតសហគ្រិននៅ Small World

ព្រឹត្តិការណ៍ Gazaab Interprise នៅឯ Small World គឺជា​ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងសហគ្រិន​​មួយ​ដែលមានរយៈពេល 5 ថ្ងៃ​ដែលផ្តោ​តទៅ​លើ​ការ​ជួយ​មនុស្ស​ដែល​មាន​បំណង​ចង់ចាប់​ផ្តើ​ម​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​។ សហគ្រិន​ក្នុងតំបន់អាច​ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​និង​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​និង​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ពួក​គេ​តាម​រយៈ​​កិច្ច​ពិភាក្សា​។
ការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួនបីដល់គម្រោងសហគ្រិនដែលល្អបំផុត ។ ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយនឹងទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 500 ដុល្លារ ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 300 ដុល្លារ និង ចំណាត់ថ្នាក់ លេខបីទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 200 ដុល្លារ ។ ការវិនិយោគទុន ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅ 9000 $ អាចត្រូវបានគេពិចារណាសម្រាប់គម្រោងដែលទទួលបានជោគជ័យ។
ដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគំរោង Gazaab ត្រូវបានគាំទ្រដោយសហគ្រិនជាង 153 រួចទៅហើយ ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មជាង 38 នៅទូទាំងប្រទេសនេប៉ាល់ ឥណ្ឌា ប្រទេសថៃ និង ឥណ្ឌូនេស៊ី។ ឥឡូវនេះវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់សហគ្រិនកម្ពុជាដើម្បីចាប់យកឱកាសរបស់ពួកគេហើយអ្នកអាចរកឃើញបញ្ជីបេក្ខជនដែលបានជ្រើសរើសនៅទីនេះ។
ខាងក្រោមនេះជាវាគ្មិនដែលនឹងត្រូវថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ :
- លោក ថុល រិទ្ធី ជាអ្នកជំនាញក្នុងគម្រោងសហគ្រិន និង ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសកម្ពុជា
- លោក ឌិន … More

back to top BACK TO TOP