របៀបវីរៈនៅក្នុងកម្មវិធី MobileCamp Asia – Phnom Penh

ដូចដែលយើងបានប្រកាសកាលពីលើកមុន ព្រឹត្តិការណ៍ MobileCamp Asia នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 18 ខែមករានេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅ សាលាតិចណូចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងដោយបើកចំហនិងឥតគិតថ្លៃចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងជាឱកាសដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កម្មវិធីជាផ្លូវការត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម :

ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18 ខែមករាឆ្នាំ 2014

ម៉ោង 7:30 ព្រឹក – 8:50 ព្រឹក : ចុះឈ្មោះ

8:45 ព្រឹក – 8:55 ព្រឹក : ភ្ញៀវពិសេសអញ្ជើញមកដល់

8:55 ព្រឹក – 9:00 ព្រឹក : ការប្រកាសរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី និង គោរពភ្លេងជាតិ

————————————————- —-

ម៉ោង 9:00 ព្រឹក – ម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹក : ចាប់ផ្តើមបើកកម្មវិធី

9:00 ព្រឹក – 9:05 ព្រឹក : កិច្ចស្វាគមន៏ចំពោះកម្មវិធី MobileCamp Asia ដោយលោក បេ ចិន្ត្រា

9:05 ព្រឹក – ម៉ោង 9:10 នាទី ព្រឹក : កិច្ចស្វាគមន៏ចំពោះកម្មវិធីដោយលោក ចាន់ ណាត ប្រធានសមាគម CITA

ម៉ោង 9:10 នាទី ព្រឹក – 9:15 ព្រឹក : កិច្ចស្វាគមន៏ចំពោះកម្មវិធីដោយលោក យេប​​ កុក​លាង ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

9:15 ព្រឹក – 9:20 ព្រឹក : កិច្ចស្វាគមន៏ចំពោះកម្មវិធីដោយលោក Javier Sola ជានាយកកម្មវិធីនៅអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ

9:20 ព្រឹក – 9:30 ព្រឹក : ថ្លែងសន្ទរៈកថាដោយលោក សេង សុភាព ប្រធានផ្នែក ICT នៅសាលា ITC

ម៉ោង 9:30 ព្រឹក – 9:45 ព្រឹក : ថតរូបជាមួយភ្ញៀវពិសេស

————————————————– —-

ម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹក – 10:00 ព្រឹក : បទបង្ហាញស្តីពី “និន្នាកាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល” ដោយលោកស្រី គង់ លក្ស្មី ជាប្រធានផ្នែកឌីជីថលប្រចាំក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

————————————————– —-

10:00 AM – 10:10 ព្រឹក : បទបង្ហាញស្តីពី “ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន” ដោយលោកស្រី ហេង ចាន់ថេង នាយកកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិ SPICE របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID

————————————————– —-

10:10 AM – 10:20 ព្រឹក : បទបង្ហាញស្តីពី ” កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម ” ដោយលោកស្រី Greta Greathouse ប្រធានផ្នែកនៃគម្រោង SILK កម្ពុជា របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ។

————————————————– —-

10:20 AM – 11:50 ព្រឹក : កិច្ចពិភាក្សាអំពី : « ឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងនិន្នានៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃ VAS – សេវាបន្ថែមតម្លៃនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ”

អ្នកសម្របសម្រួល:

- លោក សេង សុភាព  ​នាយកផ្នែកពត៌មានវិទ្យានៅសាលា ITC

វាគ្មិន :

- លោក អេង មករា នាយក VAS ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

- លោក លុយ បញ្ញា នាយក Junimex

- លោក Javier Sola នាយកកម្មវិធីនៅអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ

- លោកស្រី Sylvia Teng ប្រធានអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម JustLogin Pte Ltd

- លោកស្រី ស៊ុយ ចាន់ណេ អ្នកគ្រប់ផលិតផលនៅអង្គការ InSTEDD South East Asia Lab

————————————————– —-

11:50 AM – 12:15 ព្រឹក : កម្មវិធីបង្ហាញផលិតល (នៅជាន់តាំងពិព័រណ៍)

————————————————– —-

12:15 ល្ងាច – 1:15 បរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង (ត្រូវបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក)

————————————————– —-

1:15 ល្ងាច – 1:55 ល្ងាច : កម្មវិធីទៅតាមដំណាក់កាល

2:00 ល្ងាច – ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀល : ​​និន្នាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដៃ ( mCommerce ) ដោយលោក Milan Kmezic – នាយក QA និងចែកចាយសេវាកម្មនៅ Golden Gekko

————————————————– —-

2:30 ល្ងាច – 3:00 ល្ងាច : និន្នការនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលដំណើរការដោយ iOS ដោយលោកស្រី គីម សូលីដា – អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាន់ខ្ពស់់នៅក្រុមហ៊ុន Golden Gekko

————————————————– —-

3:00 ល្ងាច – 3:30 ល្ងាច : និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៅលើ Android ដោយលោក ខេង វ៉ាន់ថា – ប្រធាផ្នែក IT នៅ​ក្រុមហ៊ុន Biz Solution Cambodia

————————————————– —-

3:30 ល្ងាច – 4:00 ល្ងាច : និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសំរាប់ Window Phone  ដោយលោក ឈួន ពិសិដ្ឋ អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Nokia

————————————————– —-

4:00 ល្ងាច – 5:00 ល្ងាច : កម្មវិធីបង្ហាញផលិតផល (នៅជាន់តាំងពិព័រណ៍)

យើងពិតជារំភើបចិត្តណាស់ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ហើយយើងនឹងពាំនាំមកជាមួយនូវរូបភាពនិងមតិទាំងឡាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MobileCamp Asia Phnom Penh នាលើកដំបូងនេះ។