ទូរស័ព្ទ HTC FIRST

ក្រុមហ៊ុនផលិត​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​តៃវ៉ាន់ HTC ​ទើប​តែ​បាន​ផ្ដល់​នូវ​ HTC First Version មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់ Facebook​ “ Facebook Home” ។

ជា​មួយ​នឹង​ការ​ស​ម្មិ​តិ​នាម​នៃ “ទូរស័ព្ទ​របស់ Facebook​” ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទូរ​ស័​ព្ទ​ HTC ទើបតែត្រូវ​បាន ទទួលការ​រិះ​គន់​ដ៏​អាក្រក់​មួយ​ចំនួន​រួម​ជាមួយ​នឹងពាក្យ​ច​ចាម​អារាម​នៃ​ការឈប់មិនធ្វើតទៅទៀតរបស់​ខ្លួនដោយ​សារ​តែ​ការ​លក់​ធ្លាក់ចុះ​។

យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​យើង​គិត​ថា​វា​នឹង​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​ឡើងវិញនូវលក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​វា​បាន​ផ្តល់​មក​ទល់​ពេល​នេះ​។

តំណាលគ្នា​នេះ​ដែរ​នៅ​នេះ​គឺ​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​របស់​យើង​:

HTC first