ទូរស័ព្ទ Acer Liquid Z5 Duo

ដោយបានបើកបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍ CES  អន្តរជាតិមួយ ទូរស័ព្ទ Acer Z5 Duo នឹងមានមានចេញលក់នាពេលឆាប់ៗនេះ។ ហើយវាត្រូវបានគេកោតសរសើរអំពីប្រតិបត្តិការបស់វាជាមួយតំលៃដែលអាចពិចារណាបាន​​ប្រមាណ 230 $ ។

សូមមើលការពិនិត្យពេញលេញរបស់យើងដូចខាងក្រោម :

mobile review acer liquid Z5 Duo

អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទូរស័ព្ទ Acer Liquid Z5 Duo នៅក្នុងវីដេអូដូចខាងក្រោម :

Sources : GSM Arena - Engadget - Phonearena