គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Gadgets Cambodia, Tech news Cambodia, Tech news Asia

post-image

Mobilituk: Cambodia’s First Wheelchair Accessible Tuk Tuk

(English) Agile Development Group have developed a wheelchair accessible Tuk Tuk which they hope will spark “systemic change” in the Kingdom

post-image

កម្មវិធី PassApp Taxi – របៀបដ៏ងាយស្រួលក្នុងការកក់ម៉ូតូកង់បីនៅពេលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

Geeks in Camboida បានជួបជាមួយលោក តុប និមល ជាស្ថាបនិករបស់កម្មវិធី PassApp Taxi ដើម្បីជជែកអំពីរបៀបដែលលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា។

post-image

Startup KamasK Launches Cambodia’s First Anti-Pollution Mask

(English) Geeks in Cambodia caught up with Veasna Srey, the founder of KamasK, a startup developing masks to protect you from air pollution

post-image

Interview: Daro Oem’s Mind Controlled Robots

(English) Geeks in Cambodia sat down with Daro Oem, an ICT graduate who created mind-control robots to help those with disabilities

back to top BACK TO TOP