ឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ IPHONE ដែលមានឌុយសាកច្រើន

ការលើកឡើងពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនៅថ្ងៃនេះគឺយើងច្បាស់ជា​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​។ វាជាឧបករណ៍សាក​ទូរស័ព្ទ iPhone ​ឧបករណ៍នេះក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​សាកឧបករណ៍​ទាំង​អស់​នៅ​ពេល​តែ​មួយដូចជា iPhones​ iPad​ iPod​ និង​ឧបករណ៍​ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដែលអាចសាកតាមរន្ធ USB ។

ឧបករណ៍នេះ​អាច​រក​បាន​ក្នុង​តម្លៃ​ជា​មធ្យម​ប្រមាណ 30$​។ ឧបករណ៍​នេះ​មានសារៈ​​សំខាន់និងមាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់​​ព្រោះ​ថា​វា​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយនូវ​អាដាប់ទ័រ​ជាច្រើន​ដែល​ល្អ​​សម្រាប់​អ្នកដំណើរ។

iphone gadget

iphone gadget