សាលាដុនបូស្កូកម្ពុជាចាប់យកនូវ វិស័យបច្ចេកវិទ្យា

សាលាដុនបូស្កូនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់យកឱកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា អរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សបរទេស Veritas ដែលទើបបានការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដើម្បីរៃអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់បុព្វហេតុនេះ។

Trina Botelho ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ជំនាញពាណិជ្ជកម្មមូលដ្ឋាន និងជំនាញសង្គម ដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ ពី 18 ឆ្នាំ ទៅ 25 ឆ្នាំ ដែលបានកត់សម្គាល់ឃើញពីដំបូងថា មានកង្វះខាតខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ហើយជួយផ្តល់វគ្គសិក្សារបស់នាងនៅក្នុងខែកុម្ភៈ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក គម្រោងនេះត្រូវ បានគេមើលឃើញថា ការផ្តល់មូលនិធិទទួលបាន ជោគជ័យក្នុងចំនួន 2004 ដុល្លារ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីទិញឧបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដើម្បីជាជំនួយដល់មេរៀន ។

ឥឡូវនេះមានការផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ធំៗ ដើម្បីភ្ជាប់កុមារជាមួយនឹងបទចម្រៀង ឬវីដេអូរាំចេញពីអ៊ីនធឺណិត និងការជួយដល់ពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេ ចំពោះភាសា។ ការទិញសំភារៈថ្មីៗផ្សេងទៀត រួមមាន USB Speaker តូចៗចំនួនបីសម្រាប់ ថ្នាក់រៀន មីក្រូហ្វូនមួយនិងប្រព័ន្ធ សំឡេងសម្រាប់ការប្រជុំ និង កុំព្យូទ័រយួរដៃសម្រាប់ លេខាធិការសាលា។

Botelho បានឆ្លើយតបនៅក្នុងលិខិតរបស់នាងថា “ខ្ញុំមិនត្រឹមតែអរគុណចំពោះអំណោយដ៏ធំ របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាពេញមួយសប្តាហ៍។ ខ្ញុំដឹងអ្វីជាការលំបាកសម្រាប់យើងដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការលះបង់និងចំនាយ ពេលវេលាដើម្បីជាបទពិសោធន៍នៃជីវិតដូចនៅក្នុងប្រទេសទីបីនៅលើពិភពលោក »។

មូលហេតុនេះបានបំផុសគំនិតយើងដូចដែលបានបញ្ជាក់អោយឃើញនូវការពិតដ៏សាមញ្ញមួយថា យើងខិតខំប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែវាផ្តល់នូវសេរីភាពដល់យើង។ ប្រហែលជាមានជំហានមួយនៃជំហានដ៏មានសំខាន់បំផុតដែលត្ រូវទទួលយកនៅពេលដែល ប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីធានាថាបច្ចេកវិទ្យា ដូចគ្នានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសំរាប់អ្នករាល់គ្នា។ ” Connectivity Lab ” របស់ Facebook drone គឺជាទិសដៅតែមួយ ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថា រាល់ជំហានតូចណាមួយគឺជាជំហានដ៏ធំ មួយសម្រាប់ប្រទេសនេះ។

ប្រភព: http://www.terracestandard.com/community/251722661.html