គម្រោង APPLE IRADIO កំពុង ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការ

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន ​Apple បាន​បង្ហាញ​មហិច្ឆតា​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​គម្រោង​​តន្ត្រីមួយដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ដើម្បី​រក​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ទេពកោសល្យ​ថ្មី​និងសមិទ្ធផល​តន្ត្រី​ពី​​លើ​ប​ណ្តា​ញអ៊ីនធឺណេត។ លើស​ពី​នេះទៅ​ទៀត​​អ្នក​ប្រើ ប្រាស់​ក៏​​អាចភ្ជាប់ទៅ iTunes យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ដើម្បី​ទិញ​តន្ត្រី​មួយ​ចំនួន​។

តាម​រយៈ​ការ​បើក​ដំណើរ​ការ​សេវាផ្សាយ​តន្ត្រី​របស់​ខ្លួន​ផ្ទាល់​​ក្រុមហ៊ុន Apple មានបំណងដើម្បីរក្សា​តួនាទី​ឈាន​មុខ​នេះ​និង​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេសនូវដូ​រ្យ​ដន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​វិធី​ផ្សេងគ្នា​។