ជម្រើសទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយ ផ្សេងទៀតដែលផលិតនៅអាស៊ី

នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ទីផ្សារ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ជា​ធម្មតា​យើង​​គិតទៅដល់​​ហាងស្តុក​កម្មវិធី​ដូចជា ​Apple ឬ​ Google Play Store ។

ប៉ុ​ន្ដែ​ទីផ្សារផ្សេងៗជាច្រើន​បាន​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​ពេល​ខ្លះ​ការ​ផ្តល់​នូវ​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​នៃ​កម្មវិធី​ឬ​ក៏​ផ្តោ​ត​សំខាន់​លើអ្វីមួយ​ដែល​ជាក់លាក់​ដូច​ជា​ហ្គេមជាដើម​ ។ ​

Mobile9 Store ​ផ្តោ​ត​លើ​​ហ្គេម​ទូរស័ព្ទនិង​កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗដែលអាច​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។

mobile9

ហាងកម្មវិធីនៅ Mobile9 ​ក៏​បាន​ផ្តល់​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​កាន់​លក្ខណៈ​បណ្តាញ​សង្គម​មិន​មែន​ជា​ការ​កាត់​បន្ថយ​ផ្តល់​សេវា​របស់​ខ្លួនទេគឺ​ដើម្បី​សំរាប់ទាញ​យក​កម្មវិធី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។

jazzmyapp

កម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Pinterest  JazzMyApp អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ចែក​រំលែក​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​និង​ការ​បង្ហាញ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ដែល​ពួក​គេ​ចូល​ចិត្ត​។ ក្នុង​ចំ​នោម​ចំនួន​ដ៏​ធំ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ការ​ចាប់ផ្ដើម​នេះ​បាន​រក​ឃើញ​វិធី​មួយ​ដើម្បីជំរុញ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​រក​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​កម្មវិធីណាមួយ​។ រហូត​មកទល់​ពេលនេះ​ជាង 35 000 កម្ម​វិធី​ត្រូវ​បាន Jazzed​ ​នេះជាវីដេអូ​​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​របៀប​ដែល​វា​ដំណើរការ :

អាជីវកម្ម​ទីផ្សារ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ចល័តអាចនិងរីកចំរើន​នាំ​មក​នូវ​តម្លៃ​ពិត​មិន​អាច​ប្រកែកបានទៅនិង​ស្ថាបនិក​របស់​ពួក​គេ ​។

xiaomi market

ដូច​​​ដែល​ពួក​គេ​បាន​លើក​កម្ពស់​អនាគតដ៏មានសក្តា​នុ​ពល​នៃ​ទីផ្សារ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​អះអាង​ថា​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ទី​ផ្សារ​កម្មវិធីអោយរីក​លូតលាស់​លឿន​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន Xiaomi បានអញ្ជើញ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ទាំងអស់​ដើម្បី​ដាក់បញ្ចូល កម្មវិធី​របស់​ពួក​គេ​ ​។ នៅ​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ទាំង​នោះ​ទីផ្សារ​ជំនួស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី​ដែល​មិន​បាន​បំពេញ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចួលក្នុង App Store ​។