អំពីហ្វេសប៊ុក GRAPH SEARCH

សព្វថ្ងៃ​នេះ Facebook គឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ ”ច្រើន​ជាង​មួយ​ពាន់​លាន​នាក់ ​ រូបថតច្រើន​ជាង 240 ​​​ពាន់​លានរូបថត​” ។ ពេលវេលា​បាន​មកដល់​សម្រាប់​បណ្ដាញ​សង្គម​ដើម្បី​ធ្វើអោយទំនាក់ទំនងនោះកាន់តែ​​មាន​ប្រយោជន៍​និង​​ដើម្បីបង្កើនផល​ចំណេញ​ ​។

ដូចដែលអាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​កំណែ​បែតារួច​ហើយ​ ហ្វេសប៊ុកស្វែងរក​តាម​ក្រា​ហ្វ​ ​(Facebook Graph Search) អាច​អនុញ្ញាត​អោយអ្នក​ស្រាវជ្រាវ​តាមអ្វី ដែល​អ្នកចង់បាន។ ដូច្នេះនៅពេល​ដែល​អ្នកស្រាវជ្រាវអ្វី​មួយ​ ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កស្វែងរក​តាម​ក្រា​ហ្វនឹងរុករក​មិត្ត​ភក្តិ​ទាំងអស់របស់​អ្នក​នៅ​លើហ្វេសប៊ុកនិង​ផ្តល់​នូវ​លទ្ធផលជាច្រើន​ដូច​ជា​មនុស្ស​ ទី​កន្លែង​ ឬ​រូបភាព​ ​។

graph-search-screen-shot2

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កបាន​ព្យាយាម​ផ្សព្វផ្សាយ​ព​ត៌​មាន​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ graph search បើទោះបីជា​ពួកគេ​មិនបាន​ផ្តោ​ត​ជា​ពិសេស​លើ​ប្រធានបទ​ដែល​អ្នក​បា​ស្វែង​រក​នោះក៏ដោយ ។

Ads-on-Graph-Search-screenshot

ដូច​ជា​សំរាប់​ពេលនេះ Facebook បាន​នាំមកនូវទំព័រ​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​អោយអ្នក​ជំនួញយល់​ដឹង​អំពី​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ពី​ការ​ស្វែងរក​ក្រា​ហ្វ​ អ្នក​អាច​អាន​វានៅ​ទីនេះ ។

ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​គំនិត​អំពីការ​ស្វែងរក​ក្រា​ហ្វ​អ្នក​អាច​មើល​វីដេអូ​ដូច​ខាងក្រោម ​: