ការស្ទង់មតិស្តីពីការប្រើប្រាស់វិស័យទំនាក់ទំនងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ក្នុង​ចំ​នោម​ធនធាន​ជាច្រើន​នៃ​ប្លុកក្នុង​បណ្ដាញ​នេះ​យើង​មាន​ឱកាស​ដើម្បី​​ស្ទង់​មតិរបស់ពួក​គេ​អំពី ” អ៊ី​ម៉ែ​ល​ ការស្រាវជ្រាវ​ ទំនាក់ទំនង​​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ ​” ។

បើ​ទោះ​បី​ជា​ការ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​មិន​មាន​គោល​ដៅ​អ្នក​ប្រើប្រាស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាក៏ដោយ​ក៏​យើង​នៅ​តែ​គិត​ថា​លទ្ធផល​ទាំងនោះ​អាច​នឹង​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​សម្រាប់​អ្នកអាន​របស់​យើង​ជា​ចម្លើយ​ដែល​បាន​មក​ពី​សមាជិក​ជាង 3000នាក់ដែលបានមក​ពី​ប​ណ្តា​ប្រទេសនៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ ។

នេះជាក្រាភិចមួយដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ Jana ដែលចេញជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ​របស់​ពួក​គេ​ :

Sources